Exposicions

La Biblioteca ofereix la possibilitat de poder mostrar exposicions amb un format diverers; es poden exposar quadres, cartells i fotografies, així com exposicions en forma de roll up. Quasevol persona que estigui interessada en exposar a la nostra biblioteca s’ha de dirigir al personal de la biblioteca i se l’hi explicarà la normativa de funcionament.

IMG_3738.JPG