Biblioteca

La Biblioteca Pública de Cabrils és un servei municipal que té per missió satisfer les necessitats d’informació, formació i lleure i ser un referent cultural de la població.

“La biblioteca pública, porta local d’accés al coneixement, ofereix les condicions bàsiques per a la formació al llarg de la vida, la independència en la presa de decisions i el desenvolupament cultural de les persones i els grups socials.” Manifest de la Biblioteca Pública de l’IFLA/UNESCO, 1994